Interpretarea rezultatelor si raportarea

 – interpretarea si raportarea rezultatelor experientelor se face in formatele ARM, SCOUT

 – rapoartele intermediare si finale sunt pregatite pentru a putea fi folosite la intocmirea dosarului